prawo6.jpg

Posiadacze kredytów frankowych powinien uzmysławić sobie, że kancelaria frankowa udziela rozbudowanego wsparcia w zakresie między innymi analizy umowy kredytowej z bankiem, jak także na każdym etapie postępowania. Warto wybierać takie kancelarie, które specjalizują się w prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi, a zatem posiadają specjalistyczną wiedzę, jak także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw ludzi, którzy zaciągnęły ustalenie finansowe w instytucji bankowej we frankach szwajcarskich. Pomoc frankowiczom – na co zwrócić uwagę? Na początku należy zaznaczyć, że kredyty frankowe były najpopularniejszym produktem finansowym oferowanym przez banki.

Niestety bardzo często umowy kredytowe z kredytobiorcami zawierały tak zwane klauzule niedozwolone. Przy tym, coraz częściej banki nie dopełniały swoich zadań względem kredytobiorców dotyczące między innymi udzielania rzetelnych informacji związanych z ryzykiem walutowym. Co za tym idzie, kredytobiorcy nie mieli świadomości, że wzrost kursu franka szwajcarskiego oznacza nie tylko wzrost wysokości rat, niemniej jednak również wzrost salda takiego kredytu. Warto zdawać sobie sprawę też o tym, że banki nie informowały także o tym, że wzrost takiego kursu jest właściwie nieograniczony, czyli nie ma żadnej górnej granicy. Kolejna rzecz dotycząca takich kredytów frankowych to to, że banki coraz częściej same ustały kursy, a zatem przeliczały złotówki na franki i odwrotnie. W praktyce oznaczało to, że decydowały o wysokości świadczenia, które było przekazywane przez kredytobiorcę. Jak się zatem okazuje, kredyt frankowy udzielany przez instytucje bankowe często był udzielany wbrew zgodności z bieżącymi przepisami. W związku z tym jest to podstawa do tego, by pozwać bank, jak też domagać się dobrego zadośćuczynienia, a zatem w głównej mierze odfrankowienia kredytu czy również całkowitego unieważnienia.
Zobacz więcej: kancelaria frankowa.

Reklama